נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
Search

זכויות סבא וסבתא בדיני המשפחה בישראל

זכויות סבא וסבתא

במרקם החברתי הישראלי, מעמדם של סבים וסבתות הוא משמעותי ביותר. מעבר לקשר הרגשי והחיבור המשפחתי, לסבים יש תפקיד חשוב בחיי נכדיהם ובתמיכה במשפחה. עם זאת, המסגרת החוקית המסדירה את זכויותיהם של סבים וסבתות בישראל אינה תמיד ברורה וחד-משמעית, ולעיתים קרובות מתעוררות דילמות וסוגיות משפטיות מורכבות סביב נושא זה.

 

המסגרת החוקית לזכויות סבא וסבתא

כאשר היחסים המשפחתיים מתפקדים, מעמדם של סבא וסבתא אינו מוטל בספק. הם משתתפים במרקם המשפחתי ומשתתפים במאמץ גידול הילדים. אך ישנם מצבים בהם נוצר נתק במקרה של גירושין, מעבר לעיר או מדינה אחרת, סכסוך משפחתי או מוות של אחד מבני הזוג.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962) אומנם קובע כי "ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים", אך ישנן סיטואציות בהם הסבא והסבתא ידרשו לפגוש את הנכדים, ואם ייענו בשלילה, יתכן ויפנו לסעד משפטי. במצבים שכאלה בית המשפט עשוי להכריע בניגוד לעמדת ההורים ויחייב אותם לאפשר קשר עם סבא וסבתא.

עורך דין התרת נישואין עשוי לסייע להכיר את סעיף 28א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המהווה תוסף לחוק (עקב תוצאות מלחמת יום הכיפורים) והמאפשר, בנסיבות מסוימות, קשר בין סבא וסבתא ולנכדים. אחת הסיבות המרכזיות היא טובת הילדים, גם במקרים של הליך גירושין או כתוצאה של חזרה תשובה או סיבות סודיות שההורים מסרבים לחשוף.

החל מ-2007 יש אפשרות לפנות גם דרך הליך אזרחי. ב-2012 הועבר תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בוא נקבע, בין השאר, כי "בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין".

 

חשוב להתפתחות הילדים

אחת הזכויות המרכזיות של סבים וסבתות היא הזכות לקשר עם נכדיהם. קשר זה חשוב לא רק מבחינה רגשית אלא גם מבחינת השפעתו החיובית על התפתחות הילד. עם זאת, זכות זו אינה מוחלטת והיא כפופה לעקרון טובת הילד שנחשב לעקרון על ומנחה את בית המשפט וגורמים מקצועיים בהחלטותיהם. במקרים של סכסוכים משפחתיים או מצבים בהם הקשר עלול להזיק לילד, בית המשפט רשאי להגביל או למנוע את הקשר בין הסבים לנכדים.

 

זכויות סבא וסבתא בהליכי אימוץ ופרידה

סוגיה נוספת הקשורה לזכויות סבא וסבתא היא מעמדם בהליכי אימוץ ופרידה. בהליכי אימוץ, הסבים אינם צד ישיר, אך בית המשפט רשאי לשקול את עמדתם ואת האפשרות להמשיך את הקשר בין הסבים לנכדים. במקרה של פרידה או גירושין של ההורים, הסבים עשויים לדרוש לשמור על קשר עם הנכדים ולהיות מעורבים בחייהם.

 

סיוע כספי

מעבר לזכויות הספציפיות הללו, קיימות סוגיות נוספות הקשורות לזכויות סבא וסבתא. אחת הסוגיות היא זכויותיהם הכלכליות והסיוע הממשלתי שהם זכאים לו. אם יתכן מצב בו הנתק מהסבא וסבתא ימנע סיוע כספי פרטי או ממשלתי וכך יפגע ברווחת הילד הרי שבית המשפט או גורם מגשר יבהירו להורים את חשיבות הקשר עם הסבים והסבתות.

 

סיוע משפטי

אם הנתק שנכפה על הסבא והסבא מסיבות שונות נמשך מומלץ לפנות לסיוע משפטי. לאו דווקא מתוך כוונה מיידית לעימות משפטי אלא מתוך צורך ורצון להבין את האפשרויות המשפטיות ואת זכויותיהם בנושא. האיום הפנייה משפטית עלול בתחילה להכעיס את ההורים, לפחות בשלב הראשוני, אך מנגד עשויה להוביל לפשרה עקב ההכרה בתוך של הילדים בקשר זה.

דיני משפחה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין