נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

נפצעתם בחו"ל בעקבות שליחות מהעבודה – האם זו תאונת עבודה?

פטיש

תאונות עבודה עשויות להתרחש כמעט בכל יום, כאשר פגיעה, כתוצאה מתאונת עבודה, מזכה את העובד שנפגע בפיצויים כספיים, גם כאשר רמת הפגיעה

איננה גבוהה.

באופן כללי, בכל הקשור בתאונות עבודה, ישנה התמודדות של העובד שנפגע מול המוסד לביטוח לאומי ועליו להגיע לתהליך מוכן בכדי להצליח לממש את

זכויותיו לקבלת פיצויים.

 

מה ההגדרה לתאונת עבודה?

לפי המוסד לביטוח לאומי, תאונת עבודה הינה אירוע שהתרחש במקום עבודה, בדרך ממנו הביתה, או בדרך אליו ובאותה עת נגרם לעובד נזק גופני ו/או נפשי במהלך הדרך, בעת שמילא את תפקידו. באופן כללי, תאונות עבודה עשויות לגרום לעובד שנפגע לבעיות נפשיות, לפגיעות גופניות ואפילו לגרום למותו, כשהפגיעה הינה חמורה במיוחד.  מסיבה זו, כל אדם שנפגע בתאונת עבודה, יכול להגיש תביעה כנגד ביטוח לאומי לקבלת פיצויים.

 

תושבי ישראל השוהים בחו"ל במסגרת העבודה

כשאדם נפגע בתאונת עבודה שהתרחשה בחו"ל, זכאי הוא לזכויות פיצוי. אופן תביעת זכויות אלה וקבלתן עשוי להשתנות בהתאם למקום התרחשות התאונה, בהתאם לחוקים הקיימים במדינה שבה התרחשה התאונה, בהתאם למעסיק ועוד.

ישנם ישראלים אשר עובדים בחו"ל בכפיפות למעסיק ישראלי. כאשר מדובר באדם שנשלח לעבוד בחו"ל ע"י מעסיק ישראלי, אז מעסיקו יהיה חייב בחוקי העבודה אשר חלים בישראל.

ככלל, אם אדם עבר לחו"ל, במסגרת שליחות ממקום עבודתו, גם אז זכויותיו כאזרח במדינת ישראל  ממשיכים להישמר ולפיכך הוא גם מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

עובד שכיר שהינו תושב ישראל ועבר לחו"ל כדי לעבוד, מבוטח הוא בביטוח נפגעי עבודה במידה והמעסיק שלו תושב ישראל ובמידה וחוזה העבודה ביניהם נחתם בישראל.

עובד עצמאי, שהינו תושב ישראל אשר לעבוד בחו"ל ונפגע במהלך עבודתו, יהיה זכאי לגמלאות נפגעי עבודה. בתנאים מסוימים, אם עובד נפגע במהלך הנסיעה מישראל לחו"ל או להיפך, הפגיעה תחשב כתאונת עבודה.

 

מתי כדאי להיעזר בייצוג משפטי?

במצבים שבהם יכול הנפגע להוכיח קשר סיבתי בין הפגיעה ובין השהות שלו במקום העבודה, בדרך אליה או בדרך ממנה, תחשב התאונה כ"תאונת עבודה". במצבים אלה, ההמלצה היא להיעזר בייצוג של עורך דין מומחה בתאונות עבודה, לקבל ממנו את הייעוץ המתאים בנוגע לנסיבות התאונה ולהליך הנדרש לקבלת פיצויים.

יחד עם זאת, גם אם הנכם בטוחים כי מדובר בתאונה הנחשבת כ"תאונת עבודה", לא כדאי להגיש את התביעה באופן עצמאי, ללא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום.

 

לסיכום

כאשר עובד ישראלי מבוטח דרך ביטוח לאומי, המעסיק שלו משלם עבורו דמי ביטוח לאומי וגם התביעה לקבלת פיצויים מתבצעת דרך המוסד לביטוח לאומי. הדבר תקף הן כאשר מדובר בעובד שמועסק בישראל והן כאשר מדובר בעובד שמועסק בחו"ל (ע"י מעסיק ישראלי). באם עובד ישראלי נפגע בחו"ל, כתוצאה מתאונה, יכול הוא להתחיל את תהליך התביעה לקבלת פיצויים ברגע שיחזור לישראל.

 

כלי משפטי

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין