Uncategorized

הילד שלי צריך ניתוח ואין לי כסף

ילד שצריך לעבור ניתוח זוהי סיטואציה קשה וכואבת, גם לילד וגם להוריו. ייתכן כי הילד עוד קטן והוא עדיין אינו מבין את המשמעות וההשלכות של