נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

חברת PFIC – כל מה שעליכם לדעת!

מיסוי השקעות PFIC

אחת הרשויות המשמעותיות והחזקות ביותר בארה"ב היא רשות המיסים (IRS), הפועלת ללא לאות לאכיפה מלאה וקפדנית של חקיקת המס, שנקבעה על ידי הממשל הפדרלי האמריקאי. לצד החוקים והוראות המיסוי המשתנות בין מדינה למדינה בארה"ב,  אחת הפעולות שרשות המיסים האמריקאית נוקטת היא מיסוי כבד על השקעות בחברות PFIC

 

צמצום השקעות בחברות זרות

רשות המיסים האמריקאית (IRS) הינה הגוף האחראי על אכיפת חקיקת המס בארה"ב, כאשר גביית המס מהווה את אחת ההכנסות העיקריות של הממשל הפדרלי. בהתאם לכך, חוקי המס האמריקאים הינם נוקשים ומחייבים אף אזרחים שאינם מתגוררים בארה"ב לדווח על הכנסותיהם, כאשר כל חריגה מחובת הדיווח בכלל והתשלום בפרט, תחשב כעבירה פלילית.

ניתן להבין אם כן, כי המחוקק האמריקאי מעוניין להגדיל את אפיק ההכנסה העיקרי הזה, כאשר אחת הדרכים היא לנסות ולצמצם את ההשקעות והכספים שאזרחים אמריקאים משקיעים בחברות השקעה זרות (PFIC), באמצעות מיסוי השקעות PFIC בארצות הברית.

 

מהי חברת PFIC?

הזכרנו כי חברת PFIC היא כל חברת השקעות זרה, אך מה זה אומר בדיוק? המושג PFIC הוא למעשה ראשי תיבות של Passive Foreign Investment Company ובעברית – חברות השקעה פאסיביות זרות. הפרמטר שמגדיר חברות אלו כחברות 'פאסיביות', נובע מהכנסות החברה, כאשר מרביתן מגיעות ממקורות פאסיביים, כמו דיבידנדים, ריביות, תמלוגים, רווחי הון ועוד. בנוסף, חשוב להבין כי הגדרת חברה כ – PFIC תתמקד בעיקר במקום תושבות החברה ולא כהשקעה עצמה במניות זרות לדוגמא.

 

מבחני זיהוי לחברת PFIC

היות ובסופו של דבר מדובר בהגדרה משפטית ובעלת השלכות מיסוי מהותיות, כפי שנראה בהמשך, הרי שהחוק האמריקאי מגדיר מספר מבחנים לזיהוי חברת PFIC:

  • מבחן נכסים

נכסי החברה, בשיעור של 50% לפחות, צריכים להיות מוחזקים במטרה ליצור רווח פאסיבי, או להפיק בפועל הכנסה פאסיבית.

  • מבחן ההכנסה

ההכנסות הפאסיביות של החברה הזרה צריכות להיות בשיעור של לפחות 75% מכלל הכנסות החברה הזרה.

 

מיסוי חברות PFIC

חברות השקעות זרות אינן מחלקות את הרווחים בין המשקיעים השונים, אלא פועלות להשקעה חוזרת שלהם במוצרים הפיננסיים השונים, כך שנוצר למעשה מצב של דחיית תשלום המס שניתן לגבות בגין השקעות אלו. כדי למנוע מצב כזה של דחיית מס, רשות המיסים האמריקאית קבעה מיסוי דרקוני על השקעות בחברות PFIC בשיעור היכול להגיע עד לכדי שיעור של 39%. יחד עם זאת, באמצעות ייעוץ מקצועי מלא, ניתן לזהות ולהתאים מספר אסטרטגיות פעולה אפשריות לצמצום ניכר של שיעור מס גבוה זה.

 

השקעות פאסיביות זרות ומבחנים – סיכום

ראינו אם כן, כי חברות PFIC הן חברות השקעה זרות בעלות מנגנון הכנסה פאסיבי, אותן ניתן לזהות באמצעות מבחן הכנסה ומבחן הנכסים. היות ובהשקעה בחברות PFIC הרווחים מושקעים בצורה חוזרת ואינם מחולקים בין המשקיעים, נוצר מצב של דחיית מס, אשר הביא למיסוי דרקוני בשיעור של עד 39%, אותו ניתן להפחית באמצעות ייעוץ מקצועי.

מיסוי השקעות PFIC

 

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא כללי